Pedagógiai Program 2014.

 
Iskolánk új pedagógiai programját 2012-ben fogadta el a nevelőtestület, bevezetésére felmenő szendszerben a 2013-2014-es tanévtől került sor, majd módosítása 2014-ben történt meg a törvényi változások és előírások szerint - melynek bevezetése a 2014-2015-ös tanévtől kezdődött, szintén felmenő rendszerben. 
A Nevelési tervből megismerhetik nevelési eképzeléseinket és gyakorlatunkat. Talán ez mutatja leginkább a külső szemlélő számára egy iskola jellegét. 
A Helyi tantervből leginkább tantárgyi rendszerünkről tájékozódhatnak, megismerhetik óratervünket, tanórán kívüli tevékenységeinket, stb. 
 
2014=a 2014-ben a 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet alapján felülvizsgált és módosított, 2014. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.