Pedagógiai Program 2014.

 
Iskolánk új pedagógiai programját 2012-ben fogadta el a nevelőtestület, bevezetésére felmenő szendszerben a 2013-2014-es tanévtől került sor, majd módosítása 2014-ben történt meg a törvényi változások és előírások szerint - melynek bevezetése a 2014-2015-ös tanévtől kezdődött, szintén felmenő rendszerben. 
A Nevelési tervből megismerhetik nevelési eképzeléseinket és gyakorlatunkat. Talán ez mutatja leginkább a külső szemlélő számára egy iskola jellegét. 
A Helyi tantervből leginkább tantárgyi rendszerünkről tájékozódhatnak, megismerhetik óratervünket, tanórán kívüli tevékenységeinket, stb. Jelenleg több helyi tanterv szerint folyik a nevelés-oktatás iskolánkban. A 4. évfolyamon és a 8. évfolyamon a korábbi (2007-es) helyi tanterv van érvényben, és külön helyi tanterv szerint folyik a nevelés a sportiskolai képzésben. Ezért a következő helyi tantervekbe tekinthetnek be:
  • alsó tagozat 2014.
  • felső tagozat 2014.
  • sportiskolai képzés 2014.
  • alsó tagozat 2007.
  • felső tagozat 2007.
  • sportiskolai képzés 2007.

2014=a 2014-ben a 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet alapján felülvizsgált és módosított,
2014. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.