Felső tagozat

     
1. Dr. Bagi Éva Eszter biológia-angol-életvitel szakos tanár
2. Benkovics Éva fejlesztő pedagógus
3. Bogdánné Kristály Mónika magyar-történelem szakos tanár
4. Csákó Józsefné matematika szakos tanár
5. Fittler József magyar szakos tanár
6. Gál Erzsébet történelem szakos tanár
7. Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika-fizika-informatika szakos tanár
8. Ipacs Gábor földrajz-rajz-informatika szakos tanár
9. Jedlicané Borsos Magdolna matematika-angol szakos tanár
10. Kármán Éva angol nyelvtanár
11. Kaszáné Szekeres Erika történelem-rajz szakos tanár
12. Kárpáti Zoltánné történelem-földrajz szakos tanár
13. Kocsis Pirsoka magyar szakos tanár
14. Kónya Katalin matematika műveltségterületes tanító
15. Kulcsár-Darula Éva angol nyelvtanár
16. Maglai Andrea magyar-történelem szakos tanár, könyvtáros
17. Meggyes Péter testnevelő tanár
18. Mile Jánosné matematika-technika szakos tanár
19. Murinkó Orsolya testnevelő tanár
20. Nagyné Szöllösi Márta angol szakos tanár
21. Pehrné Bencze Edit tanító, matematika területen
22. Péter Ágnes angol nyelvtanár
23. Reszlerné Veres Ildikó német nyelvtanár
24. Sípos Ferencné matematika-kémia szakos tanár
25. Szalárdy József Attila magyar-történelem szakos tanár, karvezető
26. Székely-Krózser Judit angol nyelvtanár
27. Szép László informatikus
28. Szlobodnyikné Sas Ilona biológia-földrajz-informatika szakos tanár
29. Tallérné Szabó Krisztina tanító, angol-német szakos tanár
30. Tóth Patrik testnevelő tanár
31. Varga Attiláné tanulószoba vezető
     

 

Dr. Bagi Éva Eszter angol, biológia, technika

Benkovics Éva fejlesztő pedagógus

Bogdánné Kristály Mónika magyar, történelem

Csákó Józsefné matematika

Fittler József magyar

Gál Erzsébet történelem

Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika, fizika

Ipacs Gábor földrajz, biológia, informatika

Jedlicané Borsos Magdolna matematika, angol

Kármán Éva angol

Kaszáné Szekeres Erika történelem, rajz

Kocsis Piroska magyar

Kónya Katalin matematika

Kulcsár-Darula Éva angol

Maglai Andrea magyar, könyvtár

Meggyes Péter testnevelés

Mile Jánosné matematika

Murinkó Orsolya testnevelés

Nagyné Szöllösi Márta angol, tánc

Pehrné Bencze Edit matematika

Péter Ágnes angol

Reszlerné Veres Ildikó német

Sípos Ferencné kémia

Szalárdy Attila ének, magyar

Székely-Krózser Judit angol nyelv

Szép László informatika

Szlobodnyikné Sas Ilona biológia, földrajz, informatika

Tallérné Szabó Krisztina angol, német, magyar

Tóth Patrik testnevelés

Varga Attiláné tanulószoba