Felső tagozat

     
1. Dr. Bagi Éva Eszter angol szakos tanár, tanulószoba vezető
2. Benkovics Éva fejlesztő pedagógus
3. Bogdánné Kristály Mónika magyar-történelem szakos tanár
4. Breuer-Lábady Clara iskolapszichológus
5. Csap Mariann gyors- és gépírás, informatika szakos tanár
6. Csákó Józsefné matematika szakos tanár
7. Fehérné Arnóczki Éva matematika műveltségterületes tanító
8. Fenyő Rita magyar-történelem szakos tanár
9. Fittler József magyar szakos tanár
10. Gál Erzsébet történelem szakos tanár
11. Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika-fizika-informatika szakos tanár
12. Ipacs Gábor földrajz-rajz-informatika szakos tanár
13. Jedlicané Borsos Magdolna matematika-angol szakos tanár
14. Kaszáné Szekeres Erika történelem-rajz szakos tanár
15. Kárpáti Zoltánné történelem-földrajz szakos tanár
16. Kiefer Erika Zsuzsanna angol-német szakos tanár, tanító
17. Kiss Alexandra matematika műveltségterületes tanító
18. Kocsis Piroska magyar szakos tanár
19. Kónya Katalin matematika műveltségterületes tanító
20. Kulcsár-Darula Éva angol szakos tanár
21. Maglai Andrea magyar-történelem szakos tanár, könyvtáros
22. Mátyási Péter angol-testnevelés szakos tanár
23. Mátyásiné Turtóczki Anett biológia szakos tanár
24. Meggyes Péter testnevelő tanár
25. Mile Jánosné matematika-technika szakos tanár
26. Nagyné Szöllösi Márta angol szakos tanár
27. Nemeskéri Emese ének szakos tanár
28. Pecséri Kinga biológia-testnevelés szakos tanár
29. Pehrné Bencze Edit tanító, matematika területen
30. Péter Ágnes angol szakos tanár
31. Planicska Szilvia magyar-német-történelem szakos tanár
32. Reszlerné Veres Ildikó német szakos tanár
33. Sípos Ferencné matematika-kémia szakos tanár
34. Szlobodnyikné Sas Ilona biológia-földrajz-informatika szakos tanár
35. Tallérné Szabó Krisztina tanító, angol-német szakos tanár

 

Dr. Bagi Éva Eszter angol, tanulószoba

Benkovics Éva fejlesztő pedagógus

Bogdánné Kristály Mónika magyar-történelem

Breuer-Lábady Clara iskolapszichológua

Csap Mariann informatika

Csákó Józsefné matematika

Fehérné Arnóczki Éva matematika

Fittler József magyar

Gál Erzsébet történelem

Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika - fizika

Ipacs Gábor földrajz - informatika

Jedlicané Borsos Magdolna matematika - angol

Kaszáné Szekeres Erika történelem - rajz

Kiefer Zsuzsanna angol, német

Kiss Alexandra matematika, technika

Kónya Katalin matematika

Kulcsár-Darula Éva angol

Mátyási Péter testnevelés - angol

Mátyásiné Turtóczki Anett biológia - természetismeret

Meggyes Péter testnevelés

Mile Jánosné matematika

Nagyné Szöllösi Márta angol

Nemeskéri Emese ének

Pecséri Kinga testnevelés - biológia

Pehrné Bencze Edit matematika

Péter Ágnes angol

Planicska Szilvia magyar - német

Reszlerné Veres Ildikó német

Sípos Ferencné kémia

Szlobodnyikné Sas Ilona biológia - földrajz

Tallérné Szabó Krisztina angol-német