Külsős munkatársak

   
  iskolaorvos
Barnákné Szalai Anita iskolavédőnő (felső tagozat)
Kovácsné Kisbabér Ildikó iskolavédőnő (alsó tagozat)
Szabó Hajnalka iskolavédőnő (alsó tagozat)
  szociálpedagógus, családgondozó
  utazó gyógypedagógus
  iskolapszichológus
Juhász Ádám iskolarendőr
  logopédus
  gyógytestnevelő