Külsős munkatársak

   
Dr Fekete Olga iskolaorvos
Barnákné Szalai Anita iskolavédőnő (felső tagozat)
Kovácsné Kisbabér Ildikó iskolavédőnő (alsó tagozat)
Pózmán Ibolya iskolavédőnő (alsó tagozat)
  szociálpedagógus, családgondozó
Göblyösné Mohácsi Kornélia utazó gyógypedagógus
Lévai Beáta utazó gyógypedagógus
  iskolapszichológus
Juhász Ádám iskolarendőr
Mikesyné Bánvölgyi Ildikó logopédus
Philip Rita gyógytestnevelő