Gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolánk minden pedagógusának kiemelt feladata a gyermek- és ifjúságvédelem. E munkájuk során tanáraink nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, azaz a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésére illetve megszüntetésére. Szorosan együttműködnek a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb területen dolgozó szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel. 
 

Iskolaegészségügy:

Iskolaorvos:

Iskolavédőnők:

Tanácsadás:

Iskolapszichológus

Iskolai szociális munkás:

Utazó gyógypedagógus:

  • Futó Judit logopédus

Gyógytestnevelő:

Iskolarendőr:

Iskolarendőr - szükség szerint: