Gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolánk minden pedagógusának kiemelt feladata a gyermek- és ifjúságvédelem. E munkájuk során tanáraink nagy hangsúlyt helyeznek a prevencióra, azaz a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésére illetve megszüntetésére. Szorosan együttműködnek a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb területen dolgozó szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel. 
 

Iskolaegészségügy:

Iskolaorvos - hétfő-szerda 9.00-11.00-ig az iskolában, az orvosi szobában

Iskolavédőnő - hétfő - péntek 8.00-14.00; Alsó tagozatos védőnői ellátás szűrések alkalmával

Tanácsadás:

Iskolapszichológus - hétfő - szerda 8.00 - 13.00

Iskolai szociális munkás - kedd 7.30-9.00

  •  

Utazó gyógypedagógus - péntek 10.00-14.00

  • Göblyösné Mohácsi Kornélia és Lévai Beáta

Gyógytestnevelő - kedd - csütörtök 13.45 - 17.30-ig

Iskolarendőr:

Iskolarendőr - szükség szerint